با موضوع فروش اقلام اندازه گیری موجود در انبار نخ زرین خود واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر دارد مزایده عمومی نوبت اول به شماره TN/1403/10  با موضوع فروش اقلام اندازه گیری موجود در انبار نخ زرین خود واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مزایده ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مزایده و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مزایده به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، پلاک 63، طبقه پنجم، کدپستی 1678695180، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، حداکثر تا تاریخ 1403/04/16 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام درخصوص شرایط مناقصه آقای جان نثاری به شماره تماس72415303-021 پاسخگوی متقاضیان می باشد.

 

دریافت اسناد مزایده