با موضوع اجاره شناور سوخت رسان

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر دارد مناقصه عمومی نوبت اول (دو مرحله ای) به شماره TN/1403/03  با موضوع اجاره شناور سوخت رسان، که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، پلاک 63، طبقه پنجم، کدپستی 1678695180 و یا بندرعباس، کیلومتر 8 جاده مجتمع بندری شهیدرجایی کدپستی 7917174469، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، حداکثر تا تاریخ 1403/03/02 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام درخصوص شرایط مناقصه خانم مانا مختاری به شماره 72415556-021 پاسخگوی متقاضیان  می باشد.

 

دریافت اسناد مناقصه