یک مرحله ای شناسایی مشاور به منظور "ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی جهت طراحی یارد شماره دو سایت کشتی سازی اروندان"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور "ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی جهت طراحی یارد شماره دو سایت کشتی سازی اروندان" نسبت به شناسایی مشاور ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. شرکت های مهندسین مشاور واجد شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/03/05 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند:

شرایط شرکت در مناقصه: 

1- داشتن گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل:

1-1- تخصص بندرسازی و سازه های دریایی (حداقل پایه 2)

1-2- تخصص ژئوتکنیک (پایه 1)

1-3- تخصص نقشه برداری زمینی هیدروگرافی (پایه 2)

2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه کار انجام مشابه در پنج سال گذشته. 

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.400.000.000 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.