یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور "طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 1 دستگاه آسانسور پروژه آبان"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور "طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 1 دستگاه آسانسور پروژه آبان" واقع در تهران، نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/04/09 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1-برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار

2-داشتن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

3-توانایی در تأمین قطعات مورد نیاز طبق مشخصات فنی.

4-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان می توانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.