با موضوع خرید پتو

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد نوبت سوم مناقصه عمومی به شماره TN/1402/04 با موضوع خرید پتو که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات شرایط کلی مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل و یا سامانه مدیریت تامین کالا و خدمات این شرکت، به نشانی  www.sup.qmsengco.com نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران – میدان شهید طجرلو – خیابان طجرلوی شرقی – پلاک 63 – طبقه پنجم – کد پستی 1678695180 شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حداکثر تا تاریخ 1402/11/29 اقدام نمایند.

همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه،  نمایندگان این شرکت به شرح جدول ذیل پاسخگوی متقاضیان می باشد.

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رایانامه

پست سازمانی

1

آقای محمدصادق مذنبی

72415550-021

com.gm@qmsengco.com

مدیر بازرگانی

(تامین ملزومات و تجهیزات)

2

آقای یاسر نظام الاسلامی

72415332-021

com.dgm@qmsengco.com

سرپرست بازرگانی

(تامین داخلی)

 

دریافت اسناد مناقصه