یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور"تهیه مصالح و احداث سوله تعمیرگاه در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"تهیه مصالح و احداث سوله تعمیرگاه در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس" با زیربنای ناخالص حدود 365 مترمربع واقع در عسلویه نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/04/20 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1- داشتن توانایی مالی و فنی و ماشین آلات متناسب با موضوع مناقصه و مدت زمان اجرای کار 

2- داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در دو سال گذشته 

3- توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.