یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور"تهیه، ساخت و نصب فلاشینگ و ورق های فولادی نمای پروژه آبان"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"تهیه، ساخت و نصب فلاشینگ و ورق های فولادی نمای پروژه آبان" واقع در تهران نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/03/12 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1-داشتن توانایی مالی و فنی متناسب با موضوع مناقصه و مدت زمان اجرای کار. 

2-داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در دو سال گذشته.

3-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 450،000،000 (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.