آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید چرخ منو بلوک

شرکت حمل و نقل ترکیبی ج. ا. ا. (سهامی عام) به شماره ثبت 230766 در نظر دارد، 100 حلقه چرخ منو بلوک 920 اروپایی (پارسی) و 50 حلقه چرخ منو بلوک 957 روسی مورد نیاز واگن‌های باری را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 9 الی 16 از تاریخ نشر این آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر (اشخاص حقوقی) یا کارت ملی (اشخاص حقیقی) تا تاریخ 1402/11/23 (بجز ایام تعطیل) و جهت تحویل پیشنهادات خود تا ساعت 16 روز پنج‌شنبه مورخ 1402/11/26 به دبیرخانه این شرکت واقع در آدرس ذیل مراجعه نمایند.

 

آدرس: تهران- شیان- میدان طجرلو- خیابان طجرلو شرقی- ساختمان خلیج فارس- طبقه سوم- واحد 6- دبیرخانه