با موضوع فروش ضایعات موجود در سایت سوخت رسان خود واقع در بندرعباس، اسکله شهید رجایی

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر دارد مزایده عمومی نوبت اول به شماره TN/1403/09  با موضوع فروش ضایعات موجود در سایت سوخت رسان خود واقع در بندرعباس، اسکله شهید رجایی که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مزایده ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مزایده و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مزایده به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، پلاک 63، طبقه پنجم، کدپستی 1678695180، و یا بندرعباس، کیلومتر 8 جاده مجتمع بندری شهیدرجایی کدپستی 7917174469، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، حداکثر تا تاریخ 1403/04/16 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام درخصوص شرایط مناقصه آقای مستوفی به شماره تماس09171572531 پاسخگوی متقاضیان می باشد.

 

دریافت اسناد مزایده