با موضوع خرید حوله

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد مناقصه عمومی نوبت اول به شماره TN/1402/07 با موضوع خرید حوله که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید . از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات شرایط کلی مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل یا سامانه مدیریت تأمین کالا و خدمات این شرکت به نشانی www.sup.qmsengco.com نسبت به مطالعه ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران – میدان شهید طجرلو – خیابان طجرلوی شرقی – پلاک 63 – طبقه پنجم – کد پستی 1678695180 و یا بندرعباس، کیلومتر 8 جاده مجتمع بندری شهید رجایی کد پستی 1678695180 ، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حداکثر تا تاریخ 1402/11/25 اقدام نمایند.

همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه، نمایندگان این شرکت به شرح جدول زیر پاسخگوی متقاضیان می باشد.

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

شماره تماس

 

پست سازماني

1

آقای محمدصادق مذنبی

021-72415550

com.gm@qmsengco.com

مدیر بازرگانی

(تامین ملزومات و تجهیزات)

2

آقای یاسر نظام الاسلامی

021-72415332

com.dgm@qmsengco.com

سرپرست بازرگانی

(تامین داخلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت اسناد مناقصه