شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران(سهامي عام)شماره ثبت 11670 و شناسه ملي10861629011 براي سال مالي منتهي به 1402/03/31

بدین‌وسیله از كليه سهامداران محترم، وكيل (با ارائه وکالتنامه رسمی)، قائم‌مقام قانوني صاحب‌سهم و همچنين نمایندگان قانوني اشخاص حقوقي (با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی) دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) كه رأس ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29 در محل تهران، خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم، پلاك 1 تشكيل می‌گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش فعاليت هیئت‌مدیره براي سال مالی منتهي به 1402/03/31؛
  • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به1402/03/31؛
  • بررسي و تصويب صورت‌های مالي در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به1402/03/31؛
  • انتخاب بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي منتهي به03/31/ 1403 و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی؛
  • انتخاب اعضای هیئت مدیره؛
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره؛
  • تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره؛
  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود شرکت؛
  • انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي شركت؛
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

يادآوري:

در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع از طریق لینک ذیل امکان پذیر می باشد.

WWW.IRISL.NET

ضمناً برگ ورود به جلسه در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه با ارائه کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی یا معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی قابل دریافت می باشد.

هیأت‌مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)