انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بندرعباس و بندر شهید رجایی

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا در نظر دارد ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از شهر بندرعباس، ایسین، تازیان و کنارو به بلوار پاسداران، سه راه جهانگردی و اسکله شهید رجائی و بالعکس، به صورت روزانه و در ایام سال و حسب درخواست کارفرما توسط خودرو مینی بوس هیوندا کولردار با راننده را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم میتوانند به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس این شرکت واقع در بندر شهید رجایی، مرکز لجستیک شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا مراجعه نمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09391487800 آقای سجاد عامری تماس حاصل فرمایید.

ضمنا دریافت اسناد مناقصه از طریق فایل ذیل امکان پذیر میباشد.

 

دریافت اسناد مناقصه