فروش تجهیزات بندری مستهلک در شهر بندرعباس

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا در نظر دارد تعداد 5 دستگاه تجهیزات بندری خود در شهر بندرعباس را از طریق مزایدۀ عمومی به اشخاص واجد شرایط حقیقی/حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می¬توانند به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس بندر شهید رجایی، مرکز لجستیک این شرکت مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09391487800 آقای عامری تماس حاصل فرمایید.

ضمنا دریافت اسناد مزایده از طریق فایل ذیل امکان پذیر می باشد.

 

دریافت اسناد مزایده