با موضوع پلمپ کپسولی فلزی کانتینر مورد نیاز شناورهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر دارد مناقصه عمومی نوبت اول به شماره TN/1403/05  با موضوع پلمپ کپسولی فلزی کانتینر مورد نیاز شناورهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا، که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، پلاک 63، طبقه پنجم، کدپستی 1678695180 ، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، حداکثر تا تاریخ 1403/03/22 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام درخصوص شرایط مناقصه خانم فرناز محمدی به شماره تماس72415331-021 پاسخگوی متقاضیان می باشد. 

 

دریافت اسناد مناقصه