نوبت اول با موضوع سرویس های ایاب و ذهاب

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا (سهامی خاص) در نظر دارد مناقصه عمومی نوبت اول با موضوع سرویس های ایاب و ذهاب که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به امور اداری این شرکت واقع در بندر امام خمینی (ره) ، اسکله 15، تلفن: 06152283612 و کدپستی 6356174170 حداکثر تا تاریخ 1403/03/29 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه آقایان سعید مهاوی به شماره موبایل 09172322655 و  مصطفی خدادادزاده به شماره موبایل 09163518469 پاسخگوی متقاضیان می باشند.

 

دریافت اسناد مناقصه