اجاره انبار شهید صفویان نوبت دوم

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا در نظر دارد انبار خود به متراژ 20.000 مترمربع (10.000 متر مربع سوله و 10.000 متر مربع فضای باز) در شهر تهران چهاردانگه سه راه بوتان بعد از کیان تایر جنب آتش نشانی را از طریق مزایدۀ عمومی به اشخاص واجد شرایط حقیقی/حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان محترم میتوانند به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید به آدرس فوق و برای دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران، لویزان، شیان خیابان شهید بیات، میدان طجرلو، ساختمان اداری خلیج فارس، طبقه 2 واحد 2 کدپستی 1678695242 شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09190687527 آقای محسن واشقانی تماس حاصل فرمایند.

ضمنا دریافت اسناد مزایده از طریق فایل ذیل امکان پذیر میباشد.

 

دریافت اسناد مزایده