یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور "اجرای دستمزدی بلوک های پیش ساخته بتنی (پیورس) محوطه کانتینری در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"اجرای دستمزدی بلوک های پیش ساخته بتنی (پیورس) محوطه کانتینری در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس" به میزان تقریبی 37.600 مترمربع واقع در عسلویه نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/02/23 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1-برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار

2-داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در دو سال گذشته 

3-داشتن اکیپ های اجرایی با ظرفیت و تخصص لازم جهت اجرای روزانه حداقل 500 مترمربع بلوک های پیش ساخته بتنی (پیورس) 

4-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 5.750،000،000 (پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.