یک مرحله ای شناسایی پیمانکار تا به منظور"اجرای دستمزدی کانال ها و منهول های زیرساخت تأسیسات برقی و مکانیکی محوطه کانتینری در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"اجرای دستمزدی کانال ها و منهول های زیرساخت تأسیسات برقی و مکانیکی محوطه کانتینری در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس" واقع در عسلویه نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/02/16 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1-داشتن توانایی مالی و فنی متناسب با موضوع مناقصه و مدت زمان اجرای کار 

2-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.000.000.000 (یک میلیارد) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.