دو مرحله ای با موضوع تهیه و طبخ غذا و انجام خدمات رستوران (شهر بوشهر)

موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع تهیه و طبخ غذا و انجام خدمات رستوران (شهر بوشهر) که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/03/31 با ارائه معرفی نامه معتبر (اشخاص حقوقی) یا کارت ملی (اشخاص حقیقی) جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، شیان، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، شماره 63، طبقه چهارم، دفتر حراست موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا  دفتر حراست شعبه بوشهر به نشانی بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 72415361 تماس حاصل نمایند.

غذای مورد نیاز:

• تهیه و طبخ یک نوع صبحانه، نهار و شام به تعداد حدودی 200 پرس روزانه با شرایط مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی شرکت در مناقصه:

• توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 10,000,000,000 ریال