خرید مانیتور صنعتی

موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی (نوبت دوم) با موضوع خرید مانیتور صنعتی که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1402/10/30 با ارائه معرفی نامه معتبر (اشخاص حقوقی) یا کارت ملی (اشخاص حقیقی) جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، شیان، میدان شهید طجرلو، خیابان شهید طجرلو شرقی، شماره 63، طبقه چهارم، دفتر حراست موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان می‌توانند با شماره تلفن 72415381 تماس حاصل نمایند.

مانیتور صنعتی مورد نیاز:

•133 دستگاه مانیتور صنعتی Samsung و Dell با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی شرکت در مناقصه:

•توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2,000,000,000 ریال