موضوع خرید محصولات شوینده و بهداشتی

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم در نظر دارد مناقصه عمومی نوبت دوم به شماره TN/1402/05 با موضوع خرید محصولات شوینده و بهداشتی که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات شرایط کلی مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل، نسبت به تکمیل اسناد مناقصه و تحویل آن به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، شماره 63، طبقه پنجم، کد پستی 1678695180، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم حداکثر تا تاریخ 1402/09/04 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام در خصوص شرایط مناقصه، آقای نظام الاسلامی با شماره تماس 72415332 و یا رایانامه به نشانی com.dgm@qmsengco.com پاسخگوی متقاضیان می باشد.