یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور"اجرای دستمزدی اسکلت بتنی وسقف ساختمان پروژه ساحل یادبود بندرعباس"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"اجرای دستمزدی اسکلت بتنی وسقف ساختمان پروژه ساحل یادبود بندرعباس" با زیربنای ناخالص حدود 6.060 مترمربع نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/03/30 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

 

شرایط شرکت در مناقصه: 

 

1-برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار.

2-داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 7،000 متر مربع. 

3-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.