خدمات نظافت محوطه در بندر شهید رجایی

شرکت کشتیرانی جنوب–خط ایران در نظر دارد خدمات نظافت محوطه¬های خود در بندر شهید رجایی را از طریق مناقصه نامحدود به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان محترم می¬توانند به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه به آدرس این شرکت واقع در بندر شهید رجایی، مرکز لجستیک شرکت کشتیرانی جنوب–خط ایران مراجعه نمایند. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09391487800 آقای عامری تماس حاصل فرمایید.

ضمنا دریافت اسناد مناقصه از طریق فایل ذیل امکان پذیر می باشد.