یک مرحله ای شناسایی پیمانکار به منظور"تهیه مصالح و تکمیل احداث ساختمان رفاهی – اداری ترمینال کانتینری بندر خرمشهر"

شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به منظور"تهیه مصالح و تکمیل احداث ساختمان 

رفاهی – اداری ترمینال کانتینری بندر خرمشهر" با زیربنای ناخالص حدود 1.920 مترمربع واقع در بندر خرمشهر نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط ذیل می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ 1403/02/12 جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک دی، شماره 101، طبقه سوم مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه: 

1-داشتن توانایی مالی و فنی متناسب با موضوع مناقصه و مدت زمان اجرای کار 

2-داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در پنج سال گذشته با زیربنای بیش از 2،000 متر مربع.

3-توانایی در ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 5.000،000،000 (پنج میلیارد) ریال.

همراه داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامیست. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی متقاضیان میتوانند با شماره¬های تلفن 88831008-88832009 تماس حاصل نمایند. ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد