با موضوع خرید ملحفه مورد نیاز شناورهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا

شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم درنظر دارد مناقصه عمومی نوبت دوم به شماره TN/1403/08  با موضوع خرید ملحفه مورد نیاز شناورهای ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا، که مشخصات آن به طور کامل در اسناد مناقصه ذکر گردیده است را برگزار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود ضمن دریافت اطلاعات کلی شرایط مناقصه و مستندات از طریق فایل ذیل نسبت به مطالعه، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به دفتر حراست این شرکت واقع در تهران، میدان شهید طجرلو، خیابان طجرلو شرقی، پلاک 63، طبقه پنجم، کدپستی 1678695180، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم، حداکثر تا تاریخ 1403/04/13 اقدام نمایند. همچنین در صورت سوال یا ابهام درخصوص شرایط مناقصه آقای یاسر نظام الاسلامی به شماره تماس72415332-021 پاسخگوی متقاضیان می باشد.

 

دریافت اسناد مناقصه