دوشنبه 30 بهمن 1396
فعالیت‌های انتشاراتی، رسانه‌ای و تبلیغاتی
  • انجام کلیه سفارش های انتشاراتی و تبلیغاتی جامعه دریایی
  • ارائه خدمات رسانه ای و مطبوعاتی به ارگان ها، مؤسسات و سازمان های فعال در جامعه دریایی کشور با استفاده از رسانه های دیجیتال و مکتوب
  • پذیرش امور تبلیغاتی، هنری و نمایشگاهی شرکت های دریایی
  • انتشار ویژه نامه و کتاب های تخصصی جامعه دریایی
  • برگزاری نشست های مطبوعاتی و خبری به مناسبت همایش ها و نمایشگاه های مرتبط با صنعت حمل ونقل دریایی و کشتیرانی
  • تهیه و تولید فیلم های مستند و تبلیغاتی
  • مشارکت در برپایی نمایشگاه های دریایی کشور