دوشنبه 30 بهمن 1396
خدمات رفاهی
  • ارائه خدمات رفاهی و اقامتی به کارکنان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • تأمین نیروی‌انسانی مورد نیاز گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  • میزبانی دورههای آموزشی، سمینارها، همایش‌ها و سایر مراسم
  • ارائه خدمات مربوط به طبخ، فروش و توزیع غذا با کیفیت مطلوب
  • باشگاه ورزشی شامل استخر، سونا و مدرسه فوتبال