دوشنبه 30 بهمن 1396
فناوری اطلاعات دریایی
  • ارائه خدمات مهندسی فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت) شامل: تحقیق، مشاوره، طراحی، نظارت، ساخت و اجرا
  • ارائه خدمات پشتیبانی و آموزشی سیستمهای مبتنی بر فاوا (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه و زیرساخت)
  • تأمین و تدارک سامانهها، تجهیزات و ملزومات مبتنی بر فاوا از منابع داخلی و خارجی
  • ارائه خدمات مبتنی بر فاوا از طریق ایجاد مرکز داده مشاع
  • فروش محصولات مبتنی بر فاوا از طریق قراردادهای نمایندگی