دوشنبه 30 بهمن 1396
خدمات مالی و سرمایه گذاری
 
ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
- تأمین مالی
- بازارگردانی
- مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- عرضه سهام شرکت‌ها در بورس
- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی و تضمین نقدشوندگی
- اصل یا حداقل سود
- خدمات پولی و تبادل ارز
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شامل:
- دارایی‌های فیزیکی
- پروژه‌های تولیدی
- پروژه‌های ساختمانی
- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش بازرگانی
- صنعت ساختمان
- سهام شرکت‌های غیربورسی
- مشارکت در زمینه واردات و صادرات با استفاده از توان حمل‌ونقل دریایی و ریلی
- تعامل و مشارکت در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری با بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی