دوشنبه 30 بهمن 1396
حمل ونقل ترکیبی
 
• ارائه خدمات حمل و نقل چندوجهی و درب به درب برای محمولات کانتینری با نرخ های رقابتی از طریق ریل و جاده
• ارائه خدمات ترانزیت زمینی به تمام نقاط گمرکی داخلی
• ارائه خدمات ترانزیت خارجی به کشورهای CIS، عراق و افغانستان و سایر کشورها
• حمل محمولات کانتینری با هماهنگی خطوط کشتیرانی از اقصی نقاط جهان به کلیه نقاط گمرکی ایران و کشورهای CIS و سایر کشورها تنها با صدور یک بارنامه سراسری
• ارائه خدمات فورواردری، گمرکی ، خدمات نمایندگی، بیمه بارنامه و راهنامه
• حمل و نقل انواع محمولات مایع خوراکی نظیر روغن گیاهی و … به وسیله واگن‌های مخزن دار به صورت کاملاً بهداشتی و استاندارد
• حمل و نقل تخصصی محمولات سوختی، شیمیایی و روغن های صنعتی به وسیله واگن‌های مخزن‌دار به مقاصد داخلی و خارجی
• حمل و نقل انواع محمولات کانتینری و جنرال کارگو به وسیله واگن‌های لبه کوتاه به مقاصد داخلی و خارجی
• ارائه خدمات تخلیه و بارگیری در مبادی و مقاصد
• ارائه خدمات ویژه انبارداری، بارگیری و باربندی کالا در مراکز لجستیکی و ترانشیپ‌منت سوخت و کالا
• داشتن انبارهای لجستیک
• ارائه خدمات تعمیرات انواع واگن در تزرج بندرعباس
• مالکیت 731 واگن مخزن دار جهت حمل سوخت و روغن نباتی و سایر محمولات مایع
• مالکیت 454 واگن لبه کوتاه چند منظوره