دوشنبه 30 بهمن 1396
عملیات بندری
 
- ارائه خدمات در زمینه عملیات بندری اعم از فله ، کالای عمومی ، کانتینری و انعقاد قراردادهای بلند مدت جهت مدیریت ، راهبری و سرمایه گذاری در بنادر کشور
- مدیریت ترمینال و ارائه خدمات تخلیه و بارگیری ، انبارداری و خدمات جانبی در ترمینال های تحت مدیریت خود در بنادر کشور به میزان سالانه 400 هزار TEU
- عملیات تخلیه و بارگیری کالای عمومی و فله
- انجام عملیات استریپ و استاف کانتینر سالانه قریب به 100 هزار TEU کانتینر در بنادر جنوبی ایران
- سرمایه گذاری و مشارکت جهت انجام خدمات لجستیک و ترمینال داری
- مدیریت بهینه هزینه های خدماتی و حذف بوروکراسی جهت ترغیب صادرکنندگان به استفاده از خدمات
- اطلاع رسانی جامع و ارائه خدمات اینترنتی به خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا در ترمینال های کانتینری
- عملیات انبارداری و خدمات جانبی با ترمینال اختصاصی کانتینر و با عملکرد 60 هزار TEU در بندر شهید رجائی
- مدیریت و انجام کلیه امور عملیاتی و خدمات بندری در بندر خدماتی پارس ( عسلویه )
- دپوی کانتینر خالی و صادراتی با عملکرد حدود 500 هزار TEU در سال در بندر شهید رجائی
- پشتیبانی امور کانتینر ، خدمات دپو و تعمیرات کانتینر در بنادر شهید رجائی و امام خمینی (ره)
- ساخت و مدیریت تعمیرگاه و شستشوی بزرگ کانتینر بندر شهید رجائی
- اجرای پروژه پارک بزرگ لجستیکی بندر شهید رجائی