دوشنبه 30 بهمن 1396
خدمات آموزشی دریایی
- عضو دانشگاه دریانوردی بین‌المللی (IAMU)
- مجری برگزاری کلیه آموزش‌های مورد نیاز صنعت دریانوردی کشور
- آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص دریانورد
- برگزاری دوره‌های متنوع آموزش عمومی دریایی
- برخورداری از هیئت علمی مجرب و کارآمد
- اجرای دوره‌های آموزش تخصصی دریایی از مقدماتی تا تکمیلی
- طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی دریایی براساس کنوانسیون بین‌المللی STCW در رشته‌های (عرشه، موتور، الکترونیک و مخابرات)
- دوره‌های لجستیک و عملیات بندری
- پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
اسامی برخی رشته‌ها و دوره‌های آموزشی:
رشته عرشه
فرماندهی سفرهای نامحدود 2010- تطبیقی فرماندهی 1995 به 2010 سفرهای نامحدود
رشته الکترونیک و مخابرات
افسر مهندس الکترونیک (ETO)- تطبیقی افسر مخابرات و الکترونیک درجه 1 به افسر مهندس الکترونیک (ETO)
دوره‌های آموزشی ملوانی
ملوان عرشه سفرهای نامحدود- ملوان ماهر موتورخانه بالای 750- سفرهای نامحدود- تطبیقی ملوان موتورخانه بالای 750- سفرهای نامحدود- ملوان فنی الکترونیک (ETR)
رشته موتور
سرمهندسی سفرهای نامحدود 2010- تطبیقی سرمهندسی 95 به 2010 سفرهای نامحدود- مهندس دومی سفرهای نامحدود 2010- تطبیقی مهندس دومی 95 به 2010 سفرهای نامحدود- مهندس سوم 2010 سفرهای نامحدود- تطبیقی مهندس سوم 95 به 2010 سفرهای نامحدود
دوره‌های آموزشی شبیه‌ساز
مدیریت پل فرماندهی، راهبردی و مانور کشتی- مانور با کشتی- شبیه‌ساز رادار و آریا- کاربری سیستم نقشه‌های الکترونیکی و اطلاعات (ECDIS) سطح عملیاتی
دوره‌های آموزشی کاربردی
مراقبت‌های پزشکی- کمک‌های اولیه پزشکی- کمک‌های اولیه مقدماتی- اطفاء حریق پیشرفته
دوره‌های کاربردی عملیات بندری و لجستیک
اقتصاد بندر- بازاریابی بندر- اجاره کشتی- کالای خطرناک- بیمه‌های حمل‌ونقل- عملیات بندری- بارچینی و انبارداری کالا- حقوق دریایی- اسناد و قراردادهای حمل- زبان تخصصی دریایی و بندری- بازرگانی خارجی
دوره‌های کاربردی بیمه‌های دریایی
زبان تخصصی دریایی سطح 1(گرایش آشنایی با کشتی)- زبان تخصصی دریایی سطح 2(گرایش حقوق- بیمه)- آشنایی با انواع شناورها و کاربری آنها با شناخت خطرات کاری Ship Types- آشنایی با اسناد و مدارک کشتی، کالا، خدمه Cargo Documents
دوره‌های آموزشی ایمنی کارکنان سکوهای نفتی (فراساحلی)
- این دوروه‌ها مطابق استاندارد OPITO می‌باشد.
- دوره‌های ایمنی مقدماتی کارکنان سکوهای نفتی (BOSEIT)
- دروه‌های هدایت قایق‌های نجات
- آشنایی با گاز سمی و کمک‌های اولیه پیشرفته