دوشنبه 30 بهمن 1396
خدمات نمایندگی
 • ارائه خدمات در قالب نمایندگی کشتیرانی کلی
 • ارائه خدمات نمایندگی در زمینه خدمات بازرگانی، عملیات بازرگانی، خدمات فنی، تامین آب ، سوخت و آذوقه مورد نیاز کشتی ها
 • ارائه خدمات کانتینری (واردات،صادرات و ترانزیت)
 • تهیه بارنامه و اظهار نامه های کالا
 • انجام تشریفات ورود و خروج کشتی ها
 • خدمات پرسنلی شامل اخذ ویزا و هماهنگی جهت الحاق و پیاده شدن پرسنل ایرانی و خارجی کشتی ها
 • ارائه خدمات به مشتریان (محمولات کانتینری وارداتی) در تهران و شعب بندرعباس ، بوشهر،امام خمینی(ره) ، عسلویه،خرمشهر، چابهار و مشهد مقدس
 • انجام خدمات ترانزیتی داخلی و خارجی در تهران و شعب
 • انجام خدمات صادرات (محمولات کانتینری صادراتی) در تهران و شعب
 • اخذ مجوز های موقت روزانه برای تردد پرسنل خارجی در محدوده لنگرگاه
 • ارائه سرویس روزانه دریایی و شهری به پرسنل دریایی
 • تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی (انعقاد قرارداد بلند مدت با زبده ترین شرکت های بارشماری)
 • دارای تجهیزات و وسایل جابه جایی کانتینر
 • هماهنگی با کارگاه ها و موسسات رده بندی و ممیزان جهت بازدیداز کشتی ها
 • تهیه مانیفیست (تهیه کل بار و تسلیم آن به مقامات بندر و گمرک)
 • صدور بارنامه هماهنگ با موارد مورد نیاز سیستم بانکی و اتاق بازرگانی کشورهای طرفین
 • انجام تشریفات پاس ورود و خروج کشتی ها با تیم مجرب
 • هماهنگی با شرکت های تدارکاتی جهت تامین آذوقه مورد نیاز کشتی ها
 • به کارگیری افراد متخصص، مجرب و با تجربه به منظور استفاده از تجهیزات و فناوری روز در ترمینال های اختصاصی