دوشنبه 30 بهمن 1396
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال 1347 با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس‌پیما آغاز کرد.
در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل‌ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل ونقل، سریع و فراتر از انتظارات مشتریان، به عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خود شناخته می‌شود.
گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازماندهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ کرده و به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حملونقل کشور با بهره‌مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی در سراسر جهان، توانایی ارائه کلیه خدمات حمل ونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می باشد.
اکنون، شرکت هلدینگ تمامی عملیات تخصصی از مدیریت فنی شناورها گرفته تا عملیات بازرگانی آنها را به بازوهای تخصصی خود واگذار کرده است.

فعالیتهای اصلی
اهم فعالیتهای تخصصی در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
 • حمل ونقل کانتینری
 • حمل ونقل فله و کالای عمومی
 • سوخت رسانی
 • حمل ونقل دریایی در حوزه دریای خزر
 • خدمات نمایندگی 
 • مدیریت کشتی
 • جابه جایی بار و مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان
 • تأمین نیروی انسانی شناورها
 • خدمات آموزشی دریایی
 • عملیات بندری
 • حمل ونقل ترکیبی
 • تأمین ملزومات مصرفی
 • تعمیرات سفری و ادواری کشتی
 • حمل مایعات و گازهای شیمیایی
 • خدمات مالی و سرمایه گذاری
 • تجارت و حمل قیر
 • تأمین پوششهای بیمه دریایی
 • فناوری اطلاعات دریایی
 • خدمات رفاهی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با استراتژی هسته کوچک، شبکه بزرگ و سرعت در عملیات و کیفیت در خدمات، اثر بخش بودن خود را در عرصه حمل ونقل دریایی به مرحله ثبوت رسانده است.