شنبه 13 تیر 1394
اخبار و تازه ها
کاهش موانع صادرات هدف راه اندازی خطوط جدید کشتیرانی در خزر
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هدف از راه اندازی خطوط کشتیرانی در حوزه دریای خزر را گشودن راه برای صادرکنندگان، تجار و بازرگانان و کاهش موانع صادرات ذکر کرد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:
منتظر می مانیم تا اقدامات سیاسی به نتیجه برسد
تحریم‌های اعمال شده علیه کشتیرانی یک اقدام سیاسی است و به نظر می‌رسد آنها می‌خواهند تا مرحله‌ای که توافقات انجام خواهد شد بر موضع قبلی خود اصرار داشته باشند.

با لغو تحریم ها رونق به حمل و نقل دریایی باز می گردد
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت:لغو تحریم ها، رفع محدودیت های بانکی و آزاد شدن تجارت کالا و نفت موجب رونق حمل و نقل دریایی ایران می شود.

 
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1346 تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال 1347 با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس پیما آغاز کرد.
در حال حاضر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حدود نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت جهانی حمل ونقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین المللی مطمئن و توانایی ارائه خدمات متنوع حمل ونقل، سریع و فراتر از انتظارات مشتریان، به عنوان یک شریک جهانی شایسته برای صاحبان کالا و مشتریان خود شناخته می شود.